Historia om Internet

internet

Föregångaren till Internet kallades ARPA net ( Advanced Research Projects Agency) och skapades av USA.s militära forskningsanstalt 1969.   Den 29 oktober 1969 var det ett forskningslag med ledning av Leonard Kleinrock som lyckades få en dator att kommunicera med en dator på ett annat forskningsinstitut.  Det första ord man skickade iväg var ”LOG”, detta skulle användas för att logga in på en annan dator. Tyvärr kraschade mottagardatorn när de tagit emot O:et, så meddelandet blev istället ”LO”.  Syftet med ARPA net var att hantera avbrott och möjlighet att kringgå utslagna nätverksnoder, därför experimenterade man med olika tekniker för datanät.

Det gick sedan ända till i början av 1980-talet innan USA:s universiten tog över och skapade datanät mellan sig på universiteten. Detta spred sig ganska fort och snabbt var det andra universitet som var intresserade att använda datanätet. Det första Svenska IP-nätnummret rekvirerades via Chalmers Tekniska Högskola 1984 och 1985 infördes domänadresser, det vill säga .com och .se med mera.

1980 förekom det många andra datanät bredvid Internet och många universitet använde modem för att ha kontakt med andra universitet via e-mail och diskussionsgrupper. I slutet av 1980-talet kombinerade Tim Berners-Lee  olika tekniker för att skapa http, språket HTML och även www (World Wide Webb) och detta system möjliggjorde ihop länkning av i stort sett all information.   Under 1990-talet började människor att använda Internet allt mer och förutom it-bubblan i början av 2000-talet har it-användningen ständigt ökat.

Den första webbläsaren kom på 1990-talet och eftersom Windows 95 stödde Internet blev det därmed lätt för PC-användare i hemmen att koppla upp sig. Den dominerande webbläsaren var till en början Netscape, men när Microsoft insåg Internets betydelse utvecklade de en egen webläsare, Internet Explorer. Microsoft dominerade marknaden för programvara och persondatorer och tog över större delen av webbläsarmarknaden. På 2000-talet infördes dock andra webbläsaralternativ så som Firefox, Safari och senare även Google Crome.

Till slutet av 1990-talet var det vanligaste sättet i Sverige att koppla upp sig mot Internet med modem. Modemen ringde via telefonnätet upp en server. På senare år har istället Internet användarna gått över till fasta förbindelser så som ADSL och Bredband.

Idag är Internet väletablerat och det finns i stort sett i alla länder och det används regelbundet i stort sett varje dag. E-post är en av de äldsta tjänsterna som tagits fram på Internet och tjänsten används fortfarande flitigt, än fast det dykt upp andra kommunikationsvägar så som sociala nätverk.