Effektivisera på ditt företag

företagnade

Energikostnader är en stor del av produktionskostnaden och det finns därför mycket pengar att spara där för företagen. När företagen effektiviserar sin energianvändning gynnar det även miljön, eftersom det leder till mindre utsläpp.

De flesta arbetsplatser idag ligger under ständig förändring. Vi ser hela tiden över hur vi arbetar, kommunicerar och hur vi arbetar tillsammans. Mycket som påverkar att arbeten påverkas så mycket av förändring idag är att den tekniska utvecklingen ständigt utvecklas. Hela tiden kommer det verktyg, inom olika segment, som hjälper till att effektivisera arbetet och göra arbetsprocesserna snabbare och säkrare.

Använd IT

Idag går det bra att följa produktionen med hjälp av IT. Ett automatiskt datasystem underlättar insamlandet av uppgifter. Med några klick går det enkelt att se stopptiden på maskinerna och därmed kunna se vad som behöver förändras. Företaget Axxos har bra lösningar för automatiserad uppföljning och på så sätt få reda på hur man kan undvika flaskhalsarna.

Hur industrin kan gynna miljön

Cirka en tredjedel av Sveriges energiförbrukning står tillverkningsindustrin för. Exempel på sådan tillverkning är papperstillverkning samt stålindustrin. Det finns mycket pengar att spara för de företag som effektiviserar sin energianvändning. Industrier som inte förbrukar lika mycket energi kan istället lägga mer tid på att förbättra andra delar i företaget än att energieffektivisera.

Produktion

Det finns stora möjligheter att effektivisera energianvändningen i produktionsfasen. Exempel på förändringar kan vara att företagen använder sig av en energisnål belysning och bättre pumpar.

Transport                                                                                                                   

Valet av transport är något som kan spara mycket pengar till företaget samtidigt som utsläppen av växthusgaser blir minsta möjliga. Att välja tåg istället för lastbil och att förbättra logistiken för att minska på transporterna är bra exempel.

Regler och lagar

Miljöbalken ställer krav på företagen att de ska ha kunskap och teknik för att kunna energieffektivisera. Bland annat kan den reglera hur företag hushåller med energi och det är möjligt att sätta gränsvärden för elektricitet och värme. Det finns även en handel med utsläppsrätter som kommer att minska efterhand för att företagen ska bli bättre på att minska utsläppen.

Comments Off on Effektivisera på ditt företag

Filed under IT, Tips