Förstå den digitala utvecklingen

Den digitala utvecklingen har gått snabbt framåt och idag är stora delar av samhället digitaliserat. Digitaliseringen har påverkat både företag och myndigheter och även Sveriges invånare.

Vad är digital utveckling?

Digitalisering eller digital utveckling har till syfte att med hjälp av digital teknik effektivisera och förbättra. Troligtvis har du lagt märke till denna utveckling.

Ny digital teknik kommer med många möjligheter. Idag har du möjlighet att träffa en läkare i din mobiltelefon, föra över pengar på bara någon sekund och skriva på avtal utan att behöva kliva upp ur soffan. Kort sagt är detta saker som för många förenklar vardagen.

Det digitala samhället

Digitaliseringen av samhället sker snabbt och på bara några år har vi kommit väldigt långt. De flesta personerna är positiva till förändringen som sker och är nyfikna på nya digitala produkter och tjänster. Dock finns det de som är mindre positiva, som motsätter denna utveckling.

Även företag och verksamheter har blivit alltmer digitala, idag är det till exempel nästan ett måste för ett företag att ha en modern och attraktiv webbsida och erbjuda digitala verktyg. Till följd av detta har företag som hjälper verksamheter med digitalisering och digitala lösningar uppkommit, läs mer här om ett sådant företag.

Comments Off on Förstå den digitala utvecklingen

Under På nätet