Lärplattform till skolan

En lärplattform är en plattform där alla i skolan kan mötas digitalt, elever, lärare och föräldrar. Med en lärplattform, eller en så kallad LMS-plattform (Learning Management System) blir det enkelt för dig att administrera och följa upp, informera, planera och stödja pedagogisk utlärning. Vidare kan det som elev och förälder ibland vara svårt att komma ihåg aktiviteter, lektioner och möten.

För lärare kan det till exempel vara stressande att hinna med att delge planering och uppföljningar regelbundet. Så plattformen kan förenkla och stödja alla arbetsprocesser i skolan. Läs här om du vill ligga i framkant.

Enkelt, mobilt och funktionellt

En bra lärplattform har ett enkelt och användarvänligt gränssnitt som alla förstår intuitivt. Utöver det stöder den varje användare i de uppgifter den vill göra på så få steg som möjligt. Funktionerna bör vara lätta att förstå och hantera så att det inte blir för tungrott. Både elever och lärare behöver vara medvetna om de hjälpmedel för pedagogiken som finns, för att få ut maximal nytta på lektionerna.

Även för elever med särskilda utmaningar (till exempel NPF) kan det vara ett bra komplement och verktyg i lärandesituationen. Dessutom har de flesta plattformar effektiva verktyg för virtuella klassrum. Till sist är detta också en fördel för det mobila lärandet, att du kan ha allt med dig i din mobil.

Comments Off on Lärplattform till skolan

Under Tips