Möjligheter och utmaningar när skolan digitaliseras

De senaste åren har både arbetsplatser och skolor runt om i Sverige genomgått en digitalisering. I skolan är det numera vanligt med digitala läromedel för elever i alla åldrar. Dessutom lägger lärare ner mycket tid på att lära eleverna hantera en digital värld, både vad gäller källkritik men även hur de ska hantera sociala medier.

Det är inte bara läromedel och undervisning som blir förändrat i och med digitalisering. Större delen av dokumentation och kommunikation mellan lärare och vårdnadshavare sker numera på digitala lärplattformar. Idag har 80 procent av skolorna infört digitala lärplattformar.

Stor skillnad på lärplattformar

I Finland har de en nationell lärplattform som de använder på alla skolor. Detta system har vi inte i Sverige. Här är det upp till varje skola och kommun att avgöra vilken lärplattform de vill använda. Det har förekommit en hel del kritik mot vissa av dessa eftersom de inte har tillgodosett skolans behov.

Lärplattformarna kan se väldigt olika ut, kolla in här för att se ett exempel på en lärplattform. Många lärare är dock missnöjda, hela nio av tio lärare uppger att det saknas verktyg på plattformarna för att dokumentera elevernas kunskapsutveckling. Med dessa lärplattformar som inte fungerar så får lärarna istället mer att göra eftersom de får föra dokumentation i flera olika system.

Comments Off on Möjligheter och utmaningar när skolan digitaliseras

Under IT, Tips